NIEUWS

Leerlingenraad meets oudercomité

Op woensdag 6 november zat de leerlingenraad van Jeuk en Mielen samen met de voorzitters van de verschillende oudercomités. De leerlingenraad besprak samen met de voorzitters waar de kinderen van onze school van dromen: een leuke speelplaats! De voorzitters luisterden met veel aandacht naar al de wensen. Ze beloofden om de aangebrachte punten mee te nemen naar het volgende oudercomité … Wordt vervolgd!

Na leeskwartier en tutorlezen, nu ook voorleesdagen!

Vanaf vrijdag 8 november zal er maandelijks in de klas een voorleesactiviteit plaatsvinden waarbij (groot)ouders komen voorlezen uit hun lievelingsboek. Wij vinden het een ontzettend belangrijke stap om (groot)ouders te betrekken in ons leesonderwijs. Onderzoek toont immers aan dat ouders een cruciale bijdrage leveren aan de leesontwikkeling bij kinderen. Wij hopen dat deze actie bijdraagt tot het verhogen van het leesplezier en –niveau van onze leerlingen.

Interesse om voor te lezen? Meer info vindt u hier.

Pestbuddy-project wordt omgedoopt tot ‘Geluksvogels’

Vrijdag 18 oktober is het klasoverschrijdende project ‘geluksvogels’ (voormalig pestbuddy) opnieuw van start gegaan in het lager onderwijs. Na de kleurrijke voorstelling van de kapiteins, gingen de groepjes aan de slag met het visualiseren van de speelplaatsafspraken. Uit de welzijnsbevraging van de leerlingen en uit de klasraden blijkt immers dat duidelijke afspraken soms ruzie kunnen voorkomen. Vervolgens heeft elke leerling symbolisch een geluksvogel mogen inkleuren, want samen ‘vliegen we naar het geluk’. Tenslotte verzamelden de kapiteins met hun groepsleden voor de lens voor een leuke foto. Deze foto wordt op een zichtbare plaats op school opgehangen, zodat elk kind weet wie zijn kapitein of aanspreekpunt is bij kleine probleempjes.

Samen zijn we sterk! 

Proefproject schoolstraat loopt (niet) op zijn einde!

Van 16/09/2019 tot en met 18/10/2019 hebben wij een schoolstraat getest in Mielen en Jeuk. De schoolstraten werden inmiddels geëvalueerd door middel van een bevraging. Uit de evaluatie blijkt dat het project algemeen positief onthaald werd.

Het project wordt dus verder gezet en samen met het gemeentebestuur wordt er uitgekeken naar een definitieve oplossing.

Samen werken we aan een veilige en duurzame schoolomgeving!

Persbericht