NIEUWS

Een veilige schoolomgeving … daar gaan we voor!

In samenwerking met de gemeente Gingelom werken we nog steeds aan het inrichten van onze veilige schoolstraten. De gemeente heeft ondertussen meer dan 10.000 euro subsidies binnengehaald voor maatregelen die de veiligheid van onze schoolgaande kinderen ten goede komen. Het geld zal onder andere gebruikt worden om in Mielen en Jeuk de schoolstraten van markering, signalisatie en straatmeubilair te voorzien.

Lees hier het persbericht.

Alaaf! Alaaf! Carnavalsfuif te Borlo!

Op vrijdag 21 februari organiseert het OC van Borlo een carnavalsfuif vanaf 15u in de voetbalkantine van Gravelo!

De opbrengst van de fuif gaat naar de droomspeelplaats van de kleutertjes!

Meer info kan je hier vinden.

Onze school krijgt een gunstig advies van de onderwijsinspectie!

In de periode van maandag 18 tot 22 november 2019 werd onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie. Het inspectieteam onderzocht in welke mate de school haar eigen kwaliteit ontwikkelt en in welke mate de school kwaliteitsvol onderwijs verstrekt.

We zijn trots om u te melden dat we een gunstig advies kregen! Dat betekent dus dat onze school kwaliteitsvol onderwijs biedt aan de leerlingen. De toelichtingen omtrent dit advies werden door de onderwijsinspectie in een verslag vervat. Met dit verslag gaan we als team nu verder werken om de onderwijskwaliteit in onze school hoog te houden en indien mogelijk nog te verbeteren.

Het verslag van deze doorlichting is nu te raadplegen op de website van onderwijs.vlaanderen.be.
Via volgende link komen jullie alvast op de juiste webpagina terecht:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.Aspx?sn=16329

De papieren versie ligt ter inzage op het secretariaat.

JULES ZOEKT NIEUWE VRIENDJES!

Ken jij Jules al? Jules is de klaspop van de peuter- en eerste kleuterklas. Hij is op zoek naar nieuwe vriendjes voor schooljaar 2020-2021!

Is je peuter bijna klaar om naar school te gaan? Wil hij/zij een vriend van Jules worden? Kom dan zeker een kijkje nemen in onze school tijdens de informatieavond op dinsdag 17 maart 2020. Naast een rondleiding in onze school, geeft de juf ook meer uitleg over de klas- en schoolwerking.

Het startuur verschilt van vestiging tot vestiging:

Borlo 18u – Mielen 18u30 – Jeuk 19u

Wilt je graag op een ander moment komen kijken? Dat kan natuurlijk ook! Stuur een mail of neem telefonisch contact op voor een afspraak.

Wij kijken alvast uit naar jullie komst!

Meer info over de instapdata en openklasdagen kan u hier vinden.