NIEUWS

Update 27.05.2020 – Verdere heropstart

Na een proefperiode met klas 1 en 6, zal ook het tweede leerjaar op dinsdag 2 juni gedeeltelijk  heropstarten. Hierbij is de eerste fase van het heropstartplan volledig afgerond.

Wat betreft de volgende fase geeft minister Weyts het advies om meerdere klassen op te starten vanaf dinsdag 2 juni. Dit is echter maar een advies dat nog niet werd bekrachtigd door de Nationale Veiligheidsraad. De Nationale Veiligheidsraad zal het advies bekijken op woensdag 27 mei en nog eens samenkomen op woensdag 3 juni om beslissingen te nemen over de volgende fase.

We hebben tot nu steeds de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad afgewacht en opgevolgd. Op aanraden van de Algemeen Directeur van Scholengroep 13 en de preventieadviseur gaan wij ook nu niet voorbarig te werk gaan. Concreet betekent dit dat we pas vanaf maandag 8 juni van start kunnen gaan met het heropstarten van andere klassen. We werken momenteel aan een ontwerpplan dat zal voorgelegd worden aan de preventieadviseur. Meer concrete info volgt op een later tijdstip.

De opvang van onze leerlingen vindt nog steeds op verschillende locaties plaats.

 • Alle kleuters van de Gingelomse scholen worden in aparte groepjes per school opgevangen in de sporthal van Montenaken. Er zal een kleuterjuf van onze school aanwezig zijn, die ondersteund wordt door het personeel van de gemeente.
 • De leerlingen van het lager onderwijs van Jeuk worden in kleine groepen opgevangen in de vestiging van Jeuk, o.l.v. leerkrachten.
 • De leerlingen van het lager onderwijs van Mielen worden in kleine groepen opvangen in de vestiging van Mielen, o.l.v. leerkrachten.

De voor- en naschoolse opvang gaat ook door op bovenvermelde locaties van 07.00u tot 08.30u en van 15.30u tot 18.00u. Het gemeentepersoneel staat in voor deze opvang.

Het is heel belangrijk dat de kinderen op voorhand worden ingeschreven voor de opvang om een goede en veilige organisatie te kunnen garanderen.

Kleuteronderwijs:

 • meer info kan u hier vinden
 • Inschrijven voor de opvang kleuteronderwijs doet u hier

Lager onderwijs Jeuk

 • Meer info over de verdere heropstart in Jeuk kan u hier vinden
 • Meer info voor klas 1 kan u hier vinden
 • Meer info voor klas 2 kan u hier vinden
 • Meer info voor klas 6 kan u hier vinden
 • Inschrijven voor de opvang lager onderwijs Jeuk doet u hier

 Lager onderwijs Mielen

 • Meer info over de verdere heropstart in Mielen kan u hier vinden
 • Meer info voor klas 1 kan u hier vinden
 • Meer info voor klas 2 kan u hier vinden
 • Meer info voor klas 6 kan u hier vinden
 • Inschrijven voor de opvang lager onderwijs Mielen doet u hier

Update 17.04.2020 – inschrijving nieuwe leerlingen

Gezien de huidige Coronaproblematiek zijn wij genoodzaakt de geplande infoavond en de inschrijvingen op het secretariaat uit te stellen naar een later moment.

Voor ouders die hun kind reeds graag inschrijven, voorzien wij de mogelijkheid om dit online te doen. U gaat als volgt te werk:

 1. Vul het online formulier in.
 2. Print de inschrijvingsbundel en vul deze in.
 3. Bezorg de ingevulde en ondertekende inschrijvingsbundel, een kopie van de kids-ID of isi+ kaart, en een klever van de mutualiteit aan de school. Dit kan door te deponeren in de brievenbus, via e-mail of post.

Neem zeker contact op indien u niet over een printer beschikt en/of vragen heeft.

Klik hier voor meer informatie over de vestiging Jeuk
Klik hier voor meer informatie over de vestiging Mielen
Klik hier voor meer informatie over de vestiging Borlo

Hierbij onze gegevens:

GO! BS De Groeiboog
Houtstraat 117
3890 Gingelom

011/48.69.24

secretariaat@go-de-groeiboog.be

Wij danken u alvast voor het vertrouwen in onze school!