Tijdens de zomervakantie zal de administratieve zetel te 3890 Jeuk, Houtstraat 117 telkensopen zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur:

– van 1 juli 2021 tot en met 5 juli 2021
– van 16 augustus 2021 tot en met 30 augustus 2021

Gelieve een telefonische afspraak (011 48 69 24) te maken indien u wenst langs te komen.