THUIS LEREN

Scoodle Play

Scoodle Play is een online oefenplatform voor taal en rekenen . De oefeningen die aangeboden worden, sluiten volledig aan bij de lessen die de kinderen krijgen in de klas.

Klik hier om naar Scoodle Play te gaan. Vraag je inloggegevens aan je klasleerkracht.

Bingel

Op Bingel kan je online oefenen voor rekenen, taal, Frans, enz…

Klik hier om naar Bingel te gaan. Vraag je inloggegevens aan je klasleerkracht.

Ketnet

Ketnet zendt elke dag boeiende educatieve programma’s uit.
Via deze link krijg je een overzicht van het aanbod.

Kleuters

De kleuterjuffen hebben een aantal tips en links gebundeld om mee aan de slag te gaan met jullie kleuters.

Bekijk hier het document.