NASCHOOLSE OPVANG

Er wordt in onze 3 vestigingen voor- en naschoolse opvang voorzien. Deze wordt georganiseerd door de gemeente.

De opvangbegeleiders zorgen voor een gezellige opvang met een creatieve tijdsbesteding.

Opvanguren

Mielen en Jeuk

Voorschools vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur

Naschools vanaf 15.25 uur tot 18.00 uur

Leerkrachten kleuteronderwijs vangen de kleuters vanaf 08.30 uur zelf op in hun klas.

Leerkrachten lager onderwijs houden ’s morgens – volgens beurtrol – toezicht op de leerlingen vanaf 08.30 uur.

Leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs houden ’s avonds – volgens beurtrol – toezicht op de kleuters en leerlingen tussen 15.10 uur en 15.25 uur.

Borlo

Voorschools vanaf 07.30u tot 08.30u

Naschools vanaf 15.25u tot 17.30u

De juffen vangen de kleuters ’s morgens – volgens beurtrol – vanaf 08.30 uur zelf op.

De juffen houden ’s avonds – volgens beurtrol – toezicht op de kleuters tussen 15.10 uur en 15.25 uur.

Woensdagnamiddag

12.20 tot 18.00 uur

De naschoolse opvang op woensdag vindt plaats in GO! BS De Groeiboog Houtstraat 117 te Jeuk voor alle scholen.

Bereikbaarheid op woensdag

Opvang 0471 57 45 69

Busbegeleider 0471 57 43 62

Opvang tijdens vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties wordt er dagelijks opvang voorzien van 07.00u tot 18.00u in GO! BS De Kleurenboom te Montenaken.

Er wordt geen opvang voorzien op pedagogische studiedagen, lokale verlofdagen, feestdagen, brugdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar.